ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
การทำถมทอง มิถุนายน 2562
วันที่ 9 มิถุนายน 2562   13:00 -   16:00

"กิจกรรมการทำถมทอง" วิทยากรโดยอาจารย์วราพร ลิทธิสอน และคณะ เป็นงานที่ละเอียดมีความปราณีต อาจารย์ได้แนะนำขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ ในการทำ ตามไปดูบรรยาการเรียนกันเลยค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...