ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562
วันที่ 1 มิถุนายน 2562   08:00 - 7 มิถุนายน 2562   16:30

วันที่ 2 เมษายน 2562 ห้องสมุดจัดพิธีเปิดกิจกรรมวันรักการอ่าน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 วันรักการอ่าน โดยมี นายเอนก ปานทิพย์ ผอ. กศน. อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 256 ในการจัดงานครั้งนี้มีพิธีมอบหนังสือเนื่องในวันรักการอ่านให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน. ทั้ง 18 ตำบลเพื่อส่งเสริมการอ่านภายในตำบล และมีการจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Walk Rally ห้องสมุด กิจกรรมตอบสนุกกับ QR Code กิจกรรมระบายสีกระเป๋าผ้าเพื่อลดโลกร้อน กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจตุ๊กตาลูกปัด กิจกรรมประดิษฐ์งูรัดนิ้ว เพื่อแก้อาการนิ้วล็อค ประดิษ์ฐ์ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาแฟนซี และได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชมบ้านคลองปีกนกนำวิชาชีพการทำขนมเค้กกล้วยหอมมาสาธิตและแจกจ่ายผู้ร่วมงานได้รับประทานในงาน ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2562

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
 
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...