ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
2 เมษายน 2562 เรือนจำจังหวัดเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน
วันที่ 2 เมษายน 2562   13:30 -   15:30

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายจุลลา ครองยุติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา เรือนจำสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของเครือข่ายเนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...