ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
25 เมษายน 2562 วัดราษฎร์รังสรรค์
วันที่ 25 เมษายน 2562   08:00 -   12:30

วันที่ 25 เมษายน 2562 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสาคร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลคอกกระบือ และจิตอาสา กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมออกหน่อยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดออนไลน์ รักการอ่านผ่าน QR Code สาธิตการสอนประดิษฐ์พวงกุญแจจากลูกปัด การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยคลายอาการนิ้วล็อค "งูรัดนิ้ว" การประดิษฐ์ที่คั้นหนังสือ บริการตัดผมชาย-หญิง บริการนวดแผนโบราณ นวดผ่อนคลาย นวดแก้อาการ บริการช่วยคลายร้อนด้วยน้ำพั้นผลไม้ น้ำแข็งใส ณ วัดราษฏร์รังสรรค์ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
 
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...