ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ดนตรี กรกฎาคม 2562
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562   16:30 - 31 กรกฏาคม 2562   18:00

ระยะหลังๆ ห้องเรียนดนตรีมีผู้ให้ความสนใจเรียน "ไวโอลิน" มากเป็นพิเศษค่ะ เครื่องดนตรีอย่างอื่นอาจารย์ก็ยังสอนอยู่นะคะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...