ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง ให้การสนับสุนนการศึกษาของ นักเรียนอนุบาลโรงเรียนเมืองพัทยา 9 วัดโพธิสัมพันธ์ เข้าใช้บริการ ศึกษาค้นคว้า และทำกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 2 สิงหาคม 2562   08:00 -   08:00

            วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง ให้การสนับสุนนการศึกษาของ นักเรียนอนุบาลโรงเรียนเมืองพัทยา 9 วัดโพธิสัมพันธ์ เข้าใช้บริการ ศึกษาค้นคว้า และทำกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมอบให้ นายทวีป ไม้เขียว พนักงานบริการ เป็นให้การต้อนรับ

 

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...