ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ตะกร้าพลาสติก สิงหาคม 2562
วันที่ 18 สิงหาคม 2562   13:00 -   16:00

         ศิลปะการสานนับเป็นงานที่แสดงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวิถีชุมชน อาจจะใช้วัสดุจากไม้ไผ่ หวาย และผักตบชวา แต่ในปัจจุบันมีการปรับเรื่องการใช้วัสดุและรูปแบบให้มีความหลากหลายมีความแข็งแรงคงทนมากขึ้น เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยโดยเลือกใช้เส้นพลาสติกที่หาซื้อได้ง่าย นำมาสานเป็นกระเป๋าและกล่องเอนกประสงค์หลากหลายรูปแบบ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...