ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น สิงหาคม 2562
วันที่ 1 สิงหาคม 2562   13:00 - 31 สิงหาคม 2562   16:00

         ชั้นเรียนญี่ปุ่นตอนนี้นักเรียน เก่งๆ กันทุกคน สามารถพูด คุย อ่าน เขียน คล่องกันแล้วค่ะ  ทางศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ขอขอบคุณอาจารย์มิวาและคณะ ที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...