ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ประชุมวิทยากรจิตอาสา งปม.2563
วันที่ 18 สิงหาคม 2562   13:00 -   15:30

        ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้(DSLC) รับสมัครวิทยากรจิตอาสา เพื่อมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในวันนี้ได้มีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณจิตอาสาสำหรับจิตกุศลในการแบ่งปันและการเสียสละเวลาของทุกๆ ท่าน แล้วเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ กันนะคะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...