ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
เย็บตุ๊กตาถุงเท้า กันยายน 2562
วันที่ 15 กันยายน 2562   13:00 -   15:00

การเย็บตุ๊กตาถุงเท้าเป็นกิจกรรมแรก สอนโดยอาจารย์แสงโสมและคณะซึ่งเป็นวิทยากรจิตอาสา มีผู้ให้ความสนใจเรียนเป็นจำนวนมากเป็นที่ชื่นชอบของเด็กและผู้ใหญ่ ยังมีคนสนใจอีกที่พลาดในครั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์เปิดสอนอีกครั้งวันที่ 15 ธันวาคม  2563 เสียค่าอุปกรณ์ตัวละ 60 บาท ค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...