ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ขนมจีบหมู พฤศจิกายน 2562
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562   13:00 -   15:00

"ขนมจีบหมู" สอนโดยวิทยากรจิตอาสา อ.อภิชชา พุ่มแตงอ่อน ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากใช้วัตถุดิบไม่เยอะ เหมะจะทำทานกันในครอบครัวหรือนำไปประกอบอาชีพก็ได้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...