ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
พาสต้าอบชีส มกราคม 2563
วันที่ 5 มกราคม 2563   13:00 -   16:00

กิจกรรมทำอาหารเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่ผู้เรียนให้ความสนใจตลอดๆ ครั้งนี้เป็นพาสต้าอบชีส   สอนโดยวิทยากรจิตอาสา อ.อภิชยา พุ่มแตงอ่อน

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...