ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
วันเด็กแห่งชาติ มกราคม 2563
วันที่ 11 มกราคม 2563   08:30 -   16:30

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563  วันเด็กแห่งชาติ คำขวัญจากท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทยศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC) ได้ร่วมจัดกิจกรรม ณ บริเวณท้องฟ้าจำลอง 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...