ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ภาษาจีนกลางระดับต้น กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563   09:30 - 25 กุมภาพันธ์ 2563   12:00

ภาษาจัีนกลางระดับต้น สอนโดยอาจารย์สมเกิียรติ สุทวีปราโมชานนท์ สอนสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเป็นที่ชื่นชอบของผู้เรียนเพราะอาจารย์ตั้งใจสอนอย่างช้าๆ เพื่อให้ทุกคนมีพื้นฐานแน่นๆ สำหรับเรียนในระดับสูงต่อไป

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...