ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮด
วันที่ 29 เมษายน 2563   08:00 -   08:00

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓: ๓๐ น. ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮด ต้อนรับการเยี่ยมชมห้องสมุด ของท่านถาวร  พลีดี  ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดขอนแก่น และมอบแนวนโยบายแก่ครูและบุคคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบ้านแฮด เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นคนใหม่

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...