ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
Art Therapy fot kids:เล่นเส้นแต้มสีกับศิลปะแมนดาลา กรกฎาคม 2563
วันที่ 12 กรกฏาคม 2563   13:00 -   16:00

"แมนดาลา" คือศิลปะภาวนามีที่มีจากพระชาวทิเบต สร้างสรรค์งานศิลปะภายในวงกลมศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งปัจจุบันแมนดาลา นำมาเพื่อบำบัดสภาวะอารมณ์ให้กับคนทุกเพศทุกวัย สร้างสมาธิ ลดความเครียด ทำให้ชีวิตสมดุลและมีพลัง โดยวิทยากรจิตอาสา อ.นภ วอนยิน

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...