ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมลงนามวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2563   08:00 -   08:00

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    ๑๒ สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซง จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...