ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
สนทนาภาษาญี่ปุ่น สิงหาคม 2563
วันที่ 1 สิงหาคม 2563   10:00 - 31 สิงหาคม 2563   11:30

สนทนาภาษาญี่ปุ่น จะเรียนทุกวันเสาร์ที่ 1และ 2 ของเดือน สอนโดยอาจารย์โดเรมิ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...