ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแซง ตำบลหนองควายโซ
วันที่ 19 สิงหาคม 2563   08:00 -   08:00

วัน อังคาร ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.ห้องสมุดประชานชนอำเภอหนองแซง ได้ออกให้บริการนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแซง ตำบลหนองควายโซ โดยมี นางสาวจีระนันท์ พันธุ์ไชย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซง พร้อมด้วย ครูอาสาสมัคร และครูกศน.ตำบลดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับรถโมบาย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน และการเรียนรู้ ให้กับ นักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 189 คน

 

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...