ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการ 5ส กศน.พัฒนานิคมรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 9 กันยายน 2563   11:00 -   12:00

วันที่ 9 กันยายน 2563

ได้รับมอบหมายจากนางบุษรา ต้องใจ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันทำโครงการ 5ส กศน.พัฒนานิคมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
   
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...