ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกันยายน2563.
วันที่ 12 ตุลาคม 2563   08:00 -   08:00

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกันยายน2563.

วันที่ 3 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการรู้หนังสือ และมีนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรม ประกวดเรียงความ ประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่าน เกมตอบคำถามความรู้รอบตัว มอบเกียรติบัตรแก่ภาคีเครือข่ายโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั้น ยอดนักอ่านดีเด่น ปี 2563 มอบทุนการศึกษา และเสวนาวิชาการในหัวข้อส่งเสริมศักยภาพตลอดช่วงชีวิตอย่างไรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...