ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการ 5ส กศน.พัฒนานิคมรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 14 ตุลาคม 2563   08:00 -   08:00
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางบุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคมและบุคลากรร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทางพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม และทำกิจกรรม 5 ส ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...