ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 ออนไลน์
วันที่ 8 มกราคม 2564   08:00 - 13 มกราคม 2564   17:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทธมณฑลจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-13 มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบคำถามเพื่อรับประกาศนียบัตร และร่วมลุ้มรับของรางวัล
ได้แก่ ตุ๊กตา และชุดระบายสี

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
ห้องสมุด
วีดีโอกิจกรรม
ประกาศรางวัล ผู้โชคดี วันเด็กแห่งชาติ 2564 ออนไลน์
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...