ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรม "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น"
วันที่ 10 มีนาคม 2564   08:00 -   08:00

       วันที่ 10 มีนาคม  2564 นายธรรมนูญ  แก้วเพ็ชร  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาชะเมา มอบหมายให้ นางสาวทิพยา อินสร บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดกิจกรรม “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น” ทั้งภายในห้องสมุดและนอก

ห้องสมุด  โดยนำหนังสือน่าอ่านให้บริการ และนำหนังสือหมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชน ร้านตัดผม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...