ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนในเขตภาคตะวันออก
วันที่ 19 มีนาคม 2564   08:00 -   08:00

นายธรรมนูญ  แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชะเมา มอบหมายให้  นางสาวทิพยา  อินสร บรรณารักษ์อัตราจ้าง  เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนในเขตภาคตะวันออก  เรื่องการสร้างอินโฟกราฟฟิก  และการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็น Digital Library & Co-Learning Space พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชน ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...