ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
อบรมการทำเว็บไซต์ห้องสมุด
วันที่ 29 เมษายน 2564   08:00 -   08:00

วันที่ 7-8 เมษายน 2564 นางเตือนจิตร​ วงศ์สวัสดิ์​ และนางสาวชฎาพร​ อึ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมอบรมการทำเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน และเว็บไซต์กศน.อำเภอ ณ ห้องประชุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...