ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 3 มิถุนายน 2564   08:00 -   08:00
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองพี่น้อง ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ https://bit.ly/3i8o5Eo หรือสแกน QRCode ในภาพ
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...