ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
27 มิ.ย. 64 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านสานอาชีพ
วันที่ 7 กรกฏาคม 2564   08:00 -   08:00
27 มิถุนายน 2564
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี และ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกศน.ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านสานอาชีพ
ณ บ้านหนังสือชุมชนและโรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
📍ประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัย
📍ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
📍ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...