ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2564   08:00 -   08:00
วันที่ 9-12 สิงหาคม 2564 เวลา นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอยี่งอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมเครื่องราชสักการะ พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ 2.ลงนามถวายพระพรชัยมงคลทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งเชิญชวนผู้บุคลากรในสังกัดและ นักศึกษา กศน.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 3.กิจกรรม ” ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบต้นแจกต้นฟ้าทะลายโจนและกระชายต้านโควิด ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...