ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
วันที่ 18 สิงหาคม 2564   08:00 -   08:00
โครงการนิทรรศการวันสำคัญและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์ เชิญร่วมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์โดนแสกน QR CODE จากภาพ หรือคลิกlink โดยตรงที่
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
   
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...