ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการ กศน.ออกหน่วยเคลื่อนที่
วันที่ 23 สิงหาคม 2564   08:00 -   08:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเทพ ร่วมกับ กศน.ตำบลประดู่งาม จัดโครงการ กศน.ออกหน่วยเคลื่อนที่  ความรู้สู่ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยะ 95.20 ระดับดีมาก  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...