ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. - กศน.ตำบลคลองกระจัง
วันที่ 23 สิงหาคม 2564   08:00 -   08:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเทพ ร่วมกับ กศน.ตำบลคลองกระจัง จัดกิจกรรมบิงโก ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า-19 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 23 คน ผู้เข้่าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 100 ระดับดีมาก

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...