ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาค้อ ร่วมกับคณะครู กศน.ตำบลทุ่งสมอ จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งสมอ โดยมีผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
วันที่ 26 สิงหาคม 2564   08:00 -   08:00

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาค้อ ร่วมกับคณะครู กศน.ตำบลทุ่งสมอ จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งสมอ โดยมีผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...