ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ตรวจเยี่ยม ห้องสมุดประชาชน ”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning space
วันที่ 28 กันยายน 2564   08:30 -   16:30

ห้องสมุดประชาชน ”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning space

ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์กศน.ภาคกลาง มาตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน ”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
   
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...