ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้กับศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space)
วันที่ 19 ธันวาคม 2564   08:00 -   17:00

ร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้กับศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space) พบกับสินค้าจาก กศน.ตำบลต่างๆ และกิจกรรมวันคริสมาสต์พร้อมของรางวัลมากมาย ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08:00 น.เป็นต้นไป

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...