ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมภาษา พาสนุก ณ วัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
วันที่ 22 ธันวาคม 2564   08:00 -   08:00

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกำแพงแสนและ กศน.ตำบลทุ่งลุูกนก จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ วัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...