ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ "ยาเสพติดให้โทษ" และ การประกวดวาดภาพระบายสี "ต่อต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 24 กรกฏาคม 2564   09:00 - 30 กรกฏาคม 2564   17:00

วันที่ 24-30 มิถุนายน 2564 นางสาวกนกอร มากนคร ผอ.กศน. กะทู้ มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ "ยาเสพติดให้โทษ" และ การประกวดวาดภาพระบายสี "ต่อต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน และมีผู้ได้รับรางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 13 คน

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...