ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ "ยาเสพติดให้โทษ" และ การประกวดวาดภาพระบายสี "ต่อต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 24 กรกฏาคม 2564   09:00 - 30 กรกฏาคม 2564   17:00

วันที่ 24-30 มิถุนายน 2564 นางสาวกนกอร มากนคร ผอ.กศน. กะทู้ มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ "ยาเสพติดให้โทษ" และ การประกวดวาดภาพระบายสี "ต่อต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน และมีผู้ได้รับรางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 13 คน

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...