ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรม สายคล้องแมสทำเองง่ายนิดเดียว 6
วันที่ 1 กรกฏาคม 2564   09:00 - 10 กรกฏาคม 2564   16:30

วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2564 นางสาวกนกอร มากนคร ผอ.กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “สายคล้องแมสทำเอง ง่ายนิดเดียว” มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...