ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมด้วยรักและห่วงใยให้ห่างไกลโควิดกับห้องสมุดชาวตลาดฯ
วันที่ 27 กรกฏาคม 2564   15:00 -   17:00

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวกนกอร มากนคร ผอ.กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลป่าตอง ครู กศน.ตำบลกะทู้ และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมด้วยรักและห่วงใยให้ห่างไกลโควิดกับห้องสมุดชาวตลาดฯ กศน.อำเภอกะทู้ โดยนำการ์ดสเปรย์แอลกอฮอล์ และหนังสือไปแจกฟรี ให้กับประชาชน ณ ตลาดสี่กอ-กะทู้

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...