ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565   08:00 -   08:00

นำหนังสือไปให้บริการสำหรับพ่อค้า แม่ค้า  เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
 
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...