ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการ Book Delivery Service มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565   15:00 - 25 กุมภาพันธ์ 2565   17:30

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการ Book Delivery Service ณ ตลาดศรีระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเชิงรุกและมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านของกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ กิจกรรมแจกหนังสือ และกิจกรรม DIY สายคล้องแมสก์

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการ Book Delivery Service ณ ตลาดตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยจัด  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเชิงรุกและมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านของกลุ่มเป้าหมาย

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการ Book Delivery Service ณ ตลาดมาบชลูด-ชากกลาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเชิงรุกและมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...