ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
วันที่ 7 มีนาคม 2565   08:00 - 31 มีนาคม 2565   08:00
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน📚📚
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พัฒนาตนเองด้วยการศึกษาออนไลน์และทดสอบความรู้ เรื่อง "โควิดสายพันธุ์โอไมครอน " ศึกษาความรู้ผ่านทาง https://sites.google.com/go.buu.ac.th/librarian-banglen// สามารถคลิกลิงค์เพื่อทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/iCvVmLULBrLXauAp6 ตรวจสอบคะแนนผลทดสอบได้ทาง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rQ6YOOPvAvzWlITd-ILXAEqx9ijkq332YPYa-D8u0PQ/edit?usp=sharing  ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 50% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ส่งทางอีเมลของท่านค่ะ 
ขอขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลนค่ะ🙏🙏
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...