ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
วันที่ 1 เมษายน 2565   08:00 -   08:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม วันรักการอ่าน ๒ เมษายน

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมมีดังต่อไปนี้

------------------------------------

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

https://forms.gle/LqdSAQWSDK5PXZmU9

------------------------------------

แบบทดสอบออนไลน์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สืบสานสารานุกรมไทย“

https://forms.gle/QurAkH8jXShRFfeS7

 ------------------------------------

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...