ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเปิดโลกความรู้ด้วยการอ่าน (๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)
วันที่ 11 เมษายน 2565   10:00 -   10:30

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาววัชรินทร์ สินศิริ ครู กศน.ตำบล และนางมัณฑณา โสภะถา บรรณารักษ์อัตราจ้าง นำหนังสือไปเปลี่ยนที่มุมหนังสือห้องสมุดประชาชนจัดร่วมกับภาคีเครือข่าย ในกิจกรรมเปิดโลกความรู้ด้วยการอ่าน ณ ร้านบ้านตากาแฟ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...