ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน 2565
วันที่ 1 เมษายน 2565   08:00 - 30 เมษายน 2565   08:00

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด ได้แก่ ลงนามถวายพระพร เรียนรู้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

2.กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์และทดสอบความรู้เรื่อง หนังสือพระราชนิพนธ์

4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์และทดสอบความรู้เรื่อง " ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...