ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ตำบลรางพิกุล
วันที่ 6 เมษายน 2565   08:00 -   15:00

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกำแพงแสน และกศน.ตำบลรางพิกุล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...