ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
วันที่ 27 เมษายน 2565   08:30 -   16:30

แสงแดด ☀️ อากาศร้อน เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย วันนี้พี่บรรณพาอ่านขอนำเสนอเรื่อง " โรคลมแดด " ทำให้สูญเสียน้ำ และเกลือแร่ในร่างกายจากความร้อนได้ง่าย หากอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมากกว่า 40 องศาเซลเซียส ส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ และอวัยวะในร่างการ จนทำให้เสียชีวิตได้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษา 👨‍⚕️

#กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
#ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...