ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565   08:00 - 31 พฤษภาคม 2565   16:00
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ของทุกปี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์

 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...