ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ลงพื้นที่เวียนหนังสือ บ้านหนังสือชุมชน
วันที่ 30 กรกฏาคม 2565   08:00 - 30 พฤษภาคม 2565   08:00

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลหนองแซง ลงพื้นที่เวียนหนังสือ บ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านหนองเต่า ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...