ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
บรรณารักษ์เข้าร่วมประชุมพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ LRLS โดย สพร.
วันที่ 9 มิถุนายน 2565   08:00 -   08:00

ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2565 นางสาวสุจิตรา  กล่ำแสง

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

เข้าร่วมประชุมพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (LRLS)

โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กศน.

สำหรับให้บรรณารักษ์ใช้ในการบริหารจัดการงานห้องสมุด

และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ กิจกรรมได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ณ โชติกา ธารารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...